Tìm kiếm: lũ-lụt-ở-miền-Trung

Cuộc thi chụp ảnh với chủ đề “Biến đổi khí hậu: Thách thức không của riêng ai” do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ giáo dục vì sự phát triển bền vững, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 3/9 đến 30/10.

End of content

Không có tin nào tiếp theo