Tìm kiếm: mobile-money

DNVN - Theo ông Ngô Tấn Cư – Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), tính đến tháng 6/2023, EVNCPC đã cấp điện lưới quốc gia đến 100% xã, phường, thôn, buôn của 13 tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên với hơn 99,8% số hộ dân có điện; trong đó số hộ nông thôn có điện đạt tỷ lệ 99,7%.
DNVN - Với đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030, Bộ Công an đã nghiên cứu, triển khai các giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân nói chung và các nhà mạng, tổ chức cung cấp dịch vụ Mobile Money nói riêng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo