Tìm kiếm: mobile-money

DNVN - Theo quyết định vừa được Thủ tướng ban hành, các nhà mạng được triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money trên phạm vi toàn quốc, song các doanh nghiệp thực hiện thí điểm phải ưu tiên triển khai dịch vụ Mobile – Money tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Việt Nam.
DNVN - Viettel mới kiến nghị với Bộ TT&TT làm việc với Ngân hàng Nhà nước với triển khai 3 nội dung: Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quyết định thí điểm Mobile Money, cấp phép Ngân hàng số và Chuyển mạch tài chính và Bù trừ điện tử. MobiFone, VNPT cũng kiến nghị sớm được cấp phép thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money.
DNVN - Chuyên gia Cấn Văn Lực đề nghị cần sớm có quy định về chia sẻ thông tin, dữ liệu; cơ chế công nhận kết quả thẩm định, xác thực lẫn nhau giữa các tổ chức tín dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu định danh cá nhân quốc gia, nghiên cứu cấp phép ngân hàng số; nghiên cứu cách tiếp cận, quản lý tiền kỹ thuật số.

End of content

Không có tin nào tiếp theo