Tìm kiếm: nhà-Thục-Hán

Gia Cát Lượng được coi là chiến lược gia, nhà quân sự xuất sắc bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng Gia Cát Lượng dù kiệt xuất cũng chỉ là con người. Và con người thì không phải lúc nào cũng Đúng. Sai lầm lớn nhất và có lẽ để lại hậu quả lâu dài nhất của Gia Cát Lượng, chính là xử trảm Mã Tốc sau chiến dịch Bắc Phạt lần thứ nhất.
DNVN - Người xưa có câu “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” thức là một quốc gia muốn hùng mạnh thì cần phải có nhiều hiền tài đứng ra giúp dân giúp nước. Vậy làm sao để chọn được hiền tài? Trong cuốn “Gia Cát Lượng văn tập - Tiện nghi thập lục sách - Cử thố”, Khổng Minh đưa ra một tiêu chuẩn trọng yếu để đánh giá hiền tài. Đó là gì?
DNVN - Trong Tam Quốc diễn nghĩa (La Quán Trung), thế lực của Lưu Bị dường như được đưa lên trở thành tuyến nhân vật chính thuộc phe chính diện. Do ảnh hưởng của các tác phẩm ấy, mỗi khi nhắc tới tập đoàn chính trị này, nhiều người vẫn thường mặc định rằng nội bộ Thục Hán luôn rất mực đoàn kết. Tuy nhiên, sự thật lại không phải vậy.

End of content

Không có tin nào tiếp theo