Tìm kiếm: quan-vũ

DNVN - Tưởng chừng kết nghĩa đào viên là cuộc đời này đã vô cùng mãn nguyện, khi sướng thì cùng nhau vui hưởng, khổ thì cùng nhau gánh vác. Ấy vậy mà cũng chính vì cái “kết nghĩa” ấy cùng một chút hiểu lầm, mà hai đại hảo hán thời Tam Quốc là Trương Phi và Quan Vũ đã suýt nữa máu đổ đầu rơi, huynh đệ tương tàn…
DNVN - Xuất thân bần hàn, ít học, nhưng nhờ nỗ lực cần cù, ý chí sắt đá mà Lã Mông đã trở thành tướng quân, Ông trở thành đại đô đốc nắm giữ binh quyền cả nước, là anh hùng nổi tiếng thời Tam Quốc phân hùng. Thế nhưng, đời binh nghiệp của ông lại ít được người đời sau biết tới.

End of content

Không có tin nào tiếp theo