Tìm kiếm: tài-trợ

DNVN - Ô nhiễm không khí đang là một tác nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe của người dân. Những ngày gần đây, Hà Nội thường xuyên nằm trong nhóm có nồng độ ô nhiêm không khí cực kỳ nghiêm trọng. Không những thế Hà Nội còn là một trong các thành phố có nồng độ bụi mịn PM2,5 cao nhất cả nước.
DNVN - Để Khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo thực sự là đột phá chiến lược cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phù hợp cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế; tôn trọng đặc thù của lao động sáng tạo; chấp nhận rủi ro, độ trễ trong khoa học, dỡ bỏ các rào cản duy ý chí và hành chính hóa hoạt động KH&CN.
DNVN - KOICA hỗ trợ Thừa Thiên Huế xây dựng dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hoá và du lịch thông minh” nhằm nâng cao năng lực quản lý công trong lĩnh vực du lịch liên quan đến việc chuyển biến và chuyển đổi ngành du lịch theo định hướng phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường và xã hội bền vững.

End of content

Không có tin nào tiếp theo