Tìm kiếm: taliban

DNVN – Người phát ngôn của Taliban khẳng định rằng họ chỉ duy trì liên hệ chính trị với Nga và với các nước khác trong khu vực, không có quan hệ quân sự. Phong trào cũng nhận vũ khí từ quân đội Afghanistan.

End of content

Không có tin nào tiếp theo