Tìm kiếm: tasco

Thanh tra Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành quyết định số 35/QĐ-TTr về việc thanh tra dự án thu phí tự động không dừng (ETC) và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và dự án thu phí tự động không dừng, giai đoạn 2.

End of content

Không có tin nào tiếp theo