Tìm kiếm: trung-cấp

Với khát vọng và ý chí của tuổi trẻ, tinh thần dám nghĩ dám làm, anh Nguyễn Vũ Vương (32 tuổi), ở thôn Tham Hội 3, xã Bình Thanh Đông (Bình Sơn) đã vươn lên làm giàu từ mô hình phát triển kinh tế tổng hợp ngay trên đất quê hương mình.
Hoạt động kiểm soát trong các HTX rất cần được tổ chức tốt hơn nhằm góp phần vào việc sử dụng tiết kiệm các nguồn lực sản xuất, ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và giúp HTX mạnh hơn.
DNVN - Năm 2020 dù thị trường bất động sản có những nguy cơ giảm tốc do nhiều yếu tố như pháp lý, thị trường, đứng trước tình cảnh đó nhiều doanh nghiệp đại ốc đã thay đổi chiến lược kinh doanh, cân đối, tính toán phù hợp với năng lực tài chính của mình nhằm đảm bảo hiệu quả trong quá trình hoạt động.

End of content

Không có tin nào tiếp theo