Tìm kiếm: trung-thu

DNVN - Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2024 ngay từ đầu năm. Tăng cường công tác quản lý thu; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách thu hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

End of content

Không có tin nào tiếp theo