Tìm kiếm: vật-liệu-nổ

DNVN - Bộ Công Thương vừa công bố việc hoàn thành phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ giai đoạn 2017-2018. Theo đó, 15 lĩnh vực kinh doanh đã được Bộ Công thương bãi bỏ hoặc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh.

End of content

Không có tin nào tiếp theo