Tìm kiếm: vừng

Giá thành sản phẩm bị đội lên do tốn kém chi phí từ các thủ tục bất cập về kiểm tra đối với nguyên liệu nhập khẩu là nỗi lo thường trực của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Điều này được kỳ vọng sẽ kéo giảm trong năm 2021 nhờ những cải cách mới trong khâu kiểm tra.

End of content

Không có tin nào tiếp theo