Tìm kiếm: virus-corona

Các chuyên gia y tế nhận định: Nhìn vào cấu trúc di truyền và trình tự của virus Corona cũng như sự thay đổi của nó, chúng ta có thể khẳng định nó vẫn sẽ tiếp tục đột biến. Tuy nhiên, chúng ta sẽ vẫn sống tốt dù COVID-19 vẫn tồn tại.
DNVN - Trên cơ sở cập nhật kết quả đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2 đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia (HĐĐĐQG) quyết định tiếp tục cho phép triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine NanoCovax với mức liều 25mcg theo đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt.

End of content

Không có tin nào tiếp theo