Tìm kiếm: xây-hầm-đường-bộ

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á được Thủ tướng chính phủ đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Ngân hàng nhà nước Việt Nam được cấp tín dụng vượt các giới hạn vốn tự có đối với Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT và người có liên quan để thực hiện dự án đàu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng-Phú Gia thuộc quốc lộ 1A.
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á được Thủ tướng chính phủ đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Ngân hàng nhà nước Việt Nam được cấp tín dụng vượt các giới hạn vốn tự có đối với Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT và người có liên quan để thực hiện dự án đàu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng-Phú Gia thuộc quốc lộ 1A.

End of content

Không có tin nào tiếp theo