Tìm kiếm: xuất-khẩu-sản-phẩm-thô

Sản xuất và chế biến sản phẩm cao su là một trong những ngành sản xuất nông lâm nghiệp quan trọng nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, diện tích tiểu điền vẫn chiếm phần lớn, đây sẽ là thách thức để đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của thị trường về sản phẩm cao su bền vững.
(DNHN) Tăng nguồn thu cho ngân sách, giảm thiểu thất thoát tài chính từ hoạt động khai thác dầu khí, khoáng sản; Tạo dựng lòng tin của dân chúng đối với quản lý và điều hành của chính phủ - giảm thiểu xung đột giữa các bên liên quan; Phòng và chống tham nhũng hiệu quả hơn. Đó là những lợi ích của ngành khai khoáng Việt Nam khi tham gia EITI.

End of content

Không có tin nào tiếp theo