Doanh nghiệp - Doanh nhân

Đà Nẵng: Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 tại các Hiệp hội

DNVN - Trên cơ sở đề xuất của Sở KH&ĐT Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh vừa có Công văn 1351/UBND-SKHĐT triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 đến các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn TP.

Đà Nẵng: Yêu cầu đảm bảo môi trường du lịch và hình ảnh của điểm đến / Hàn Quốc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách tăng cường kiểm dịch: Cơ hội cho du lịch Đà Nẵng

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn TP tuyên truyền, động viên người lao động, thành viên, hội viên của mình thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN); tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; kịp thời thông báo với cơ quan thẩm quyền về hành vi tham nhũng (nếu có).

UBND TP Đà Nẵng đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề  tuyên truyền, động viên người lao động, thành viên, hội viên của mình thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng

UBND TP Đà Nẵng đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề tuyên truyền, động viên người lao động, thành viên, hội viên thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Đồng thời đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn TP Đà Nẵng quan tâm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền tổ chức diễn đàn để trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác PCTN; kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN (nếu có).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng tạo điều kiện và khuyến khích các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề căn cứ quy định của Luật PCTN và luật khác có liên quan ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với người lao động, thành viên, hội viên của mình nhằm bảo đảm liêm chính trong hành nghề, kinh doanh.

Các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề cũng có trách nhiệm tổ chức, động viên, khuyến khích thành viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng; giám sát việc chấp hành pháp luật về PCTN của thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Khuyến khích thành viên, hội viên ban hành, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ, thực hiện các biện pháp công khai minh bạch, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn TP tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 về Sở quản lý chuyên ngành theo niên độ báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2022 để các Sở tổng hợp báo cáo UBND TP Đà Nẵng (thông qua Thanh tra TP) theo quy định.


Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm