Hỗ trợ doanh nghiệp

BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng thêm chức năng trực tiếp quản lý Khu CNTT tập trung Đà Nẵng

DNVN - Theo Quyết định số 892/QĐ-TTg mới được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, ngoài Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn TP, nay Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ có thêm chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

'Ngọn hải đăng' hay khách sạn trá hình ? / Đà Nẵng: Hầu hết chỉ số sản xuất, tiêu thụ công nghiệp 5 tháng 2021 đều tăng trưởng dương

Ngày 14/6, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, theo đề nghị của UBND TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 892/QĐ-TTg (ngày 8/6/2021) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1296/QĐ-TTg (ngày 3/10/2018) của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý (BQL) Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng.

BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng nay có thêm chức năng trực tiếp quản lý nhà nước đối với Khu CNTT tập trung Đà Nẵng

BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng nay có thêm chức năng trực tiếp quản lý nhà nước đối với Khu CNTT tập trung Đà Nẵng

Cụ thể, Quyết định số 892/QĐ-TTg (ngày 8/6/2021) sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 1296/QĐ-TTg (ngày 3/10/2018) của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc UBND TP Đà Nẵng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Đà Nẵng và các KCN trên địa bàn TP.

BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu công nghệ cao, Khu CNTT tập trung Đà Nẵng và các KCN trên địa bàn TP theo quy định pháp luật.

Như vậy, theo Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, ngoài Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các KCN trên địa bàn TP, nay BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng sẽ có thêm chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu CNTT tập trung Đà Nẵng kể từ ngày Quyết định số 892/QĐ-TTg có hiệu lực, ngày 8/6/2021.

Trao đổi thêm với Doanh nghiệp Việt Nam, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, ngày 06/01/2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 27/QĐ-TTg thành lập Khu CNTT tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư, giao UBND TP Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong Khu CNTT tập trung Đà Nẵng theo quy hoạch được duyệt.

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP (ngày 7/10/2020) của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành hữu quan, UBND TP Đà Nẵng đã xây dựng Đề án, dự thảo Quyết định điều chỉnh Quyết định 1296/QĐ-TTg, gồm các nội dung bổ sung chức năng nhiệm vụ và điều chỉnh cơ cấu tổ chức của BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, trình Bộ Nội vụ thẩm định.

Ngày 29/4/2021, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 1844/BNV-TCBC thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức, chắc năng nhiệm vụ đối với BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng; thống nhất sự cần thiết trình Thủ tướng Chính phủ giao BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu CNTT tập trung Đà Nẵng.

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, việc bổ sung cho BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng chức năng quản lý nhà nước trực tiếp Khu CNTT tập trung Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và thống nhất đầu mối giúp UBND TP Đà Nẵng theo dõi, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về dự án đầu tư tại Khu CNTT tập trung Đà Nẵng.

Tại Quyết định số 892/QĐ-TTg ngày 08/6/2021, Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng (trước đây Quyết định số 1296/QĐ-TTg quy định cơ cấu tổ chức của Ban quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng gồm Văn phòng, 04 phòng nghiệp vụ và 02 đơn vị sự nghiệp).


Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm