Hỗ trợ doanh nghiệp

Hơn 680.000 doanh nghiệp dùng dịch vụ khai, nộp thuế điện tử

DNVN - Tổng cục Thuế cho biết, tổng số doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ khai, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế là 685.002 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98,19% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xã hội: Tất cả đều chung chung, chưa cụ thể hóa / Tài chính cho SME và start-up: Hỗ trợ từ Chính phủ chưa hẳn đã tốt bằng nhà đầu tư thiên thần


Theo Tổng cục Thuế, tính đến 31/12/2018, số lượng doanh nghiệp (DN) hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 672.599 DN, chiếm tỷ lệ 96,42% trên tổng số DN đang hoạt động. Trong năm 2018, các DN đã nộp tiền thuế thông qua hơn 3,1 triệu giao dịch nộp thuế điện tử, với tổng số hơn 658 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, 45.421 tài khoản đăng ký khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà và hơn 142.000 tờ khai đã gửi đến cơ quan thuế.

Cũng theo thống kê của Tổng cục Thuế: Tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 7.253 trên tổng số 8.240 DN được hoàn thuế, đạt tỷ lệ 88,02%; số hồ sơ tiếp nhận điện tử là 21.029 hồ sơ/222.5622 hồ sơ. Tổng số hồ sơ điện tử đã giải quyết hoàn thuế là 16.144 hồ sơ, với tổng số tiền giải quyết hoàn là 90.244 tỷ đồng.


Đối với triển khai thí điểm hóa đơn điện tử, đến hết năm 2018, Tổng cục Thuế đã tổ chức hỗ trợ cho các DN tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng.

Qua thống kê, đến 31/12/2018, 254 DN đã thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, với tổng số hơn 7,4 triệu hóa đơn đã được xác thực; tổng doanh thu xác thực là hơn 86.322 tỷ đồng.

Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế cho biết, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 119, Tổng cục Thuế đang dự thảo thông tư và quy trình hướng dẫn hóa đơn điện tử để hướng dẫn người nộp thuế, cơ quan thuế và làm cơ sở để triển khai hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin.


PV
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm