Hỗ trợ doanh nghiệp

Hơn 80% doanh nghiệp ở Long An đã hoạt động trở lại

DNVN - Tính đến ngày 24/10, trên địa bàn tỉnh Long An có 2.280 doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh với 193.429 lao động. Như vậy, khoảng 80% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đã hoạt động trở lại.

Long An có thêm khu công nghiệp gần 245ha, tổng mức đầu tư 2.590 tỷ đồng / Kết nối nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long lên sàn TMĐT Vỏ Sò

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trở lại sau khi cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3222 ngày 4/10 về phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ước có khoảng 80% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đã hoạt động trở lại.

Theo đó, tất cả doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại, doanh nghiệp phải chủ động xây dựng phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh gửi các cơ quan quản lý. Tính đến ngày 24/10, trên địa bàn tỉnh có 2.280 doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh với 193.429 lao động.

Đây là số liệu thống kê được do doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động “3 tại chỗ” trước đây, doanh nghiệp được thẩm định phương án phục hồi sản xuất theo Kế hoạch 2962 và doanh nghiệp có gửi đăng ký phương án phục hồi sản xuất mới về cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Công Thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch 3222 của tỉnh. Như vậy, kể từ ngày 4/10 đến nay, số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động lại tăng lên 995 doanh nghiệp (từ 1.285 doanh nghiệp tăng lên 2.280 doanh nghiệp).

Ngoài ra, còn rất nhiều doanh nghiệp tự hoạt động trở lại nhưng chưa kịp thời gửi phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh về cơ quan quản lý nên chưa thống kê được. Trên thực tế, đến nay ước có khoảng 80% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại so với so lượng đã đăng ký. Số lượng doanh nghiệp thực tế đã hoạt động trở lại đang tiếp tục được rà soát và cập nhật.

Phi Hùng
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm