Hỗ trợ doanh nghiệp

Lâm Đồng: Doanh nghiệp được hỗ trợ giá dịch vụ kỹ thuật do Covid-19

DNVN – Do dịch bệnh Covid-19 hoành hành, doanh nghiệp và người dân tỉnh lâm Đồng khi thực hiện kiểm nghiệm mẫu, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chứng nhận VietGAP tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng sẽ được giảm 30% so với mức giá ban hành.

Lâm Đồng: Ra mắt Chi hội Doanh nghiệp TP. Bảo Lộc, tạo “sân chơi” bình đẳng cho doanh nghiệp / Lâm Đồng: Gần 2 năm không tăng thêm doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Lâm Đồng) vừa có thông báo gửi các doanh nghiệp, đơn vị, đối tác về chương trình hỗ trợ giá dịch vụ kỹ thuật trong đợt dịch Covid-19.

Thông báo của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng.

Theo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng, chương trình được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, nhằm hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác và người dân trên địa bàn tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh; chung tay với địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chương trình triển khai thực hiện từ ngày 12/5 đến 30/6/2021. Được áp dụng cho tất cả khách hàng là tổ chức, đối tác, doanh nghiệp và người dân thực hiện dịch vụ kỹ thuật về phân tích, kiểm nghiệm mẫu; chứng nhận VietGAP; kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo tại Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

Tuy nhiên, không áp dụng cho các hợp đồng thực hiện theo gói chương trình, dự án sử dụng ngân sách hoặc đã được hỗ trợ từ các chương trình khác của Nhà nước; các nội dung phân tích kiểm nghiệm, kiểm định phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng.

Cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng.

 

Mức hỗ trợ giá cụ thể đối với phí kiểm nghiệm mẫu là hỗ trợ giảm 30% so với mức giá ban hành, không bao gồm các chỉ tiêu sử dụng hợp đồng phụ.

Đối với chứng nhận VietGAP; Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo: Hỗ trợ giảm 30% so với mức giá ban hành;

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng sẽ điều chỉnh thời gian và chương trình hỗ trợ tuỳ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới.


Viên Hữu
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm