Hỗ trợ doanh nghiệp

Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp tăng trưởng rõ rệt

DNVN - Theo bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp đã hỗ trợ tư vấn chuyên sâu cho gần 400 doanh nghiệp. Quá trình hỗ trợ cho thấy, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp đã tăng trưởng rõ rệt.

Meey Land - doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số bất động sản / Đào tạo chuyên sâu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Chia sẻ tại Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững”, ngày 5/6, bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp cho biết, thông qua Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chính phủ đã đưa ra các nhiệm vụ cần thiết và giải pháp quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Các cơ chế, chính sách đã được thể chế hóa trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Đây là những căn cứ pháp lý để các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp có thể sử dụng ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Cụ thể, các nghị định đã quy định việc hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển đổi số; hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và hỗ trợ 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

Bà Trịnh Thị Hương cho biết, tổng kinh phí ngân sách trung ương bố trí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số năm 2024 là 140 tỷ đồng.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số cũng hỗ trợ 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số với hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp siêu nhỏ; 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp nhỏ và 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp vừa.

Tổng kinh phí ngân sách trung ương bố trí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số năm 2024 là 140 tỷ đồng. Kinh phí này dự kiến hỗ trợ đào tạo cho hơn 8.000 doanh nghiệp, bao gồm cả hình thức đào tạo trực tiếp và trực tuyến, tư vấn và hỗ trợ ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số.

Trong giai đoạn 2021-2023, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số đã xây dựng công cụ, nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyển đổi số. Xây dựng và triển khai đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp, cho chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cũng như triển khai hỗ trợ tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp về chuyển đổi số.

“Trong giai đoạn 2021 - 2023, có hơn 13.800 doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc được đào tạo trực tiếp về chuyển đổi số. Gần 400 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyên sâu xây dựng và triển khai lộ trình chuyển đổi số; 28 doanh nghiệp được đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp về chuyển đổi số.

Thông qua sự hỗ trợ này, mạng lưới hơn 120 tổ chức, cá nhân cung cấp giải pháp, tư vấn, đào tạo chuyển đổi số được sàng lọc, thành lập, đào tạo và kết nối với cộng đồng doanh nghiệp”, bà Hương cho biết.

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, quá trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong 3 tháng liên tục đã cử chuyên gia xuống khảo sát toàn diện về thực trạng của doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lộ trình tổng thể để chuyển đổi số.

Cùng với đó là xây dựng ấn phẩm “Trang vàng các giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp”, với 49 giải pháp từ 40 doanh nghiệp cung cấp trong nhiều lĩnh vực. Bản đồ 4.0 cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 cũng đã được xây dựng.

Quá trình hỗ trợ cho thấy, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt tăng rõ rệt.

“Trong thời gian tới, Cục Phát triển doanh nghiệp sẽ tiếp tục định hướng giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Kết hợp với đào tạo chuyên sâu nâng cao năng lực chuyển đổi số, tư vấn lộ trình và tư vấn giải pháp triển khai chuyển đổi số cho doanh nghiệp”, bà Hương nói.


Hoài Anh
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm