Hỗ trợ doanh nghiệp

Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ tạo lập, bảo hộ và quảng bá cho 10 nhãn hiệu trong năm 2021

DNVN – Trong năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu hỗ trợ tạo lập, bảo hộ và quảng bá cho 10 nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; Hỗ trợ thực hiện 4 dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận ra nước ngoài 1-2 sản phẩm đặc sản địa phương.

Thừa Thiên Huế: OCOP góp phần nâng tầm nông đặc sản địa phương / Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ 3-5 dự án đầu tư phát triển cây dược liệu trong năm 2021

Ngày 19/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh trong năm 2021.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đặt ra trong năm 2021, Thừa Thiên Huế phấn đấu tổ chức 6 chương trình truyền thông phát trên sóng truyền hình và 2 chuyên mục trên báo, 3 hội thảo, 2 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, hỗ trợ các sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, giống cây trồng mới cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, theo đề xuất của các tổ chức, cá nhân được cấp văn bằng bảo hộ.

Trong năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ tạo lập, bảo hộ và quảng bá cho 10 nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

Trong năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ tạo lập, bảo hộ và quảng bá cho 10 nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, tỉnh này sẽ hỗ trợ tạo lập, bảo hộ và quảng bá cho 10 nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; Hỗ trợ thực hiện 4 dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

Ngoài ra còn hỗ trợ thực hiện 2 dự án xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý; Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận ra nước ngoài 1-2 sản phẩm đặc sản địa phương.

Để đạt được những mục tiêu trên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan, cần triển khai các nhiệm vụ cụ thể, như: Nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ; Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ; Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ.

Đồng thời, hỗ trợ ứng dụng các tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo cá nhân được hình thành từ thực tiễn; Tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, hợp tác về sở hữu trí tuệ.

 


Viên Hữu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm