Hỗ trợ doanh nghiệp

Thừa Thiên Huế: Thanh tra việc quản lý và sử dụng đất các doanh nghiệp sau cổ phần hóa

DNVN – Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thanh tra chuyên đề diện rộng việc thực hiện phương án sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê tài sản gắn liền với đất, cho thuê lại đất… của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế: Mỗi tiểu thương là một “Bông hoa đẹp” trong mắt du khách / Thừa Thiên Huế: Cần có cơ chế để thúc đẩy mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa có quyết định thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Nội dung thanh tra chuyên đề gồm việc thực hiện phương án sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê tài sản gắn liền với đất, cho thuê lại đất; việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước về nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

Thời kỳ thanh tra từ thời điểm cổ phần hóa đến thời điểm thanh tra. Khi xét thấy cần thiết Đoàn sẽ tiến hành thanh tra trước thời kỳ đó. Thời hạn thành tra của 1 doanh nghiệp không quá 7 ngày từ ngày thông báo triển khai thanh tra.

Theo UBND tỉnh Thừa Thien Huế, thông qua công tác thanh tra đợt này nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất của một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

 

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế có chức năng giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thành công ty cổ phần.

Viên Hữu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm