Hỗ trợ doanh nghiệp

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

DNVN - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Đà Nẵng: Không quy định thêm các điều kiện tạo rào cản đối với đầu tư, kinh doanh / "Bàn" giải pháp phát triển bền vững vận tải biển ASEAN

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị kịp thời, chủ động tham mưu UBND TP triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao cho địa phương thuộc lĩnh vực, ngành quản lý.

Người dân, doanh nghiệp đến giao dịch với Sở KH&ĐT Đà Nẵng tại bộ phận "Một cửa" Trung tâm Hành chính TP

Người dân, doanh nghiệp đến giao dịch với Sở KH&ĐT Đà Nẵng tại bộ phận "Một cửa" Trung tâm Hành chính TP.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về kết quả triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành Trung ương thuộc phạm vi lĩnh vực, ngành quản lý. Chủ động tham mưu UBND TP Đà Nẵng kiến nghị với Chính phủ, bộ, ngành đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ tại địa phương.

Tại Công văn 2994/UBND-KT ngày 13/6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao các đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và đề xuất, kiến nghị (nếu có) để Sở KH&ĐT Đà Nẵng tổng hợp, tham mưu UBND TP báo cáo Bộ KH&ĐT theo quy định.

Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm