Tìm kiếm: đầu-tư-đất-nền

Tỷ lệ thăm dò hiện nay cho thấy phần lớn phản ánh của doanh nghiệp là gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn cho đầu tư sản xuất kinh doanh, thế nhưng tự bản thân họ còn nhiều mặt khiếm khuyết để được 'tin tưởng' thu hút dòng vốn vay.

End of content

Không có tin nào tiếp theo