Tìm kiếm: Bộ-KH-&-CN

DNVN - Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam - Vietnam Smart City Award 2020 được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) lần đầu tổ chức nhằm cổ vũ các đơn vị đóng góp vào tiến trình thông minh hóa đô thị tại Việt Nam. Từ 131 đề cử, Ban tổ chức chọn trao 53 giải thưởng cho 27 đơn vị, lễ trao giải diễn ra vào ngày 24/11.
Ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia nhưng điều đó vẫn là chưa đủ, nhất là khi so sánh với thế giới. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc xây dựng và giữ vững thương hiệu cần trở thành yếu tố cạnh tranh sống còn của doanh nghiệp, cũng như sự hỗ trợ nhiều hơn từ phía Nhà nước.
DNVN - Hội đồng công nhân chất lượng nhiệm kỳ mới tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ theo nhóm, ngành quản lý nhà nước hiện nay trên một số lĩnh vực “nóng” về công nhận, chứng nhận sự phù hợp như môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm chức năng,

End of content

Không có tin nào tiếp theo