Tìm kiếm: CMCN-4.0

DNVN - Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia mô phỏng công nghệ nên chi tiêu cho R&D tác động lớn đối với tăng trưởng kinh tế. Ở cấp độ doanh nghiệp, R&D tác động rất tích cực đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thể hiện thông qua chỉ tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên, thực trạng R&D của doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều vấn cần tháo gỡ.
DNVN - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, toàn nhân loại đang bước vào một không gian sống mới, di chuyển từ thế giới thực vào thế giới số – một sự di chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử. Trong sự chuyển đổi chưa từng có này, công nghệ số, chuyển đổi số và báo chí truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng.
DNVN - Chuyên gia Cấn Văn Lực đề nghị cần sớm có quy định về chia sẻ thông tin, dữ liệu; cơ chế công nhận kết quả thẩm định, xác thực lẫn nhau giữa các tổ chức tín dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu định danh cá nhân quốc gia, nghiên cứu cấp phép ngân hàng số; nghiên cứu cách tiếp cận, quản lý tiền kỹ thuật số.
DNVN - Hiện vẫn tồn tại những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập trong hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Việc làm cần thiết lúc này là phải có thêm áp lực đủ mạnh để triệt tiêu sự chây ỳ, chần chừ của cơ quan quản lý trong việc rà soát, bãi bỏ các quy định gây khó cho DN.
DNVN - Trong 4 tháng năm 2020, thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng tăng 26,2% về số lượng và 15,7% về giá trị; thanh toán qua kênh Internet tăng 3,2% về số lượng và 45,7% giá trị; thanh toán qua kênh điện thoại di động tăng 189% về số lượng và 166,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

End of content

Không có tin nào tiếp theo