Tìm kiếm: OECD

DNVN - Phát biểu tại hội thảo “Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu: Kinh nghiệm áp dụng của các quốc gia, dự kiến tác động và khuyến nghị giải pháp cho Việt Nam”, sáng 18/4, trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh quy tắc này đang tạo thách thức không nhỏ duy trì tính cạnh tranh về môi trường đầu tư của Việt Nam.

End of content

Không có tin nào tiếp theo