Tìm kiếm: Phó-Trưởng-Ban-Kinh-tế-Trung-ương

Ngày 9/10, trong buổi làm việc cuối cùng của phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015. Đây là những nội dung trọng tâm về KT-XH trong chương trình kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIII tới đây.
Ngày 9/10, trong buổi làm việc cuối cùng của phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015. Đây là những nội dung trọng tâm về KT-XH trong chương trình kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIII tới đây.

End of content

Không có tin nào tiếp theo