Tìm kiếm: T-72

Là phiên bản xe tăng ra đời với giải pháp tình thế, nhằm đáp ứng yêu cầu số lượng lớn của cuộc chạy đua vũ trang Xô-Mỹ trong thời kỳ đỉnh điểm chiến tranh Lạnh. Xe tăng T-72 từ kẻ "đóng thế" trở thành biểu tượng sức mạnh của Lục quân Liên Xô và hiện là xương sống của lực lượng xe tăng Nga.

End of content

Không có tin nào tiếp theo