Tìm kiếm: Tam-Quốc-Diễn-Nghĩa

DNVN - Xích Bích là trận đánh lớn cuối thời Đông Hán có tính chất quyết định đến cục diện chia ba thời Tam Quốc. Tuy là trận đánh lớn có ý nghĩa quyết định trong lịch sử Trung Quốc, nhưng theo các nhà sử học thì trận đánh này được miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không hề đúng với chính sử.
DNVN - Có rất nhiều tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng có lẽ không có cuốn tiểu thuyết nào lại in sâu vào trái tim của người dân Trung Hoa và nhiều quốc gia khác như Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tam Quốc Diễn Nghĩa tại sao lại được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác?

End of content

Không có tin nào tiếp theo