Tìm kiếm: ai-cập-cổ-đại

DNVN – Những vị thần phụ trong Ai Cập cổ đại chỉ là hỗ trợ cho những thần chính và họ không có trách nhiệm bảo vệ cho những thứ ở dưới trần gian. Những vị thần chính thì ngược lại, họ bảo vệ, che chở cho con người, thú vật, cây cối bằng súng ống, đạn dược… Vậy những vị thần nào được tôn sùng nhất?

End of content

Không có tin nào tiếp theo