Tìm kiếm: defi

DNVN - Thuật ngữ GovTech đề cập đến việc các quốc gia nỗ lực thực hiện số hóa các cơ quan nhà nước thông qua việc áp dụng các thành tựu công nghệ và giải pháp công nghệ mới. Govtech là từ ghép của Chính phủ và Công nghệ (Government - Technology).
DNVN - OCB Life đã phát triển một số ứng dụng Blockchain sáng tạo trên nhiều ngành công nghiệp. OCB Life cũng có kế hoạch tạo ra các công cụ đầu tư phi tập trung ở Thụy Sĩ hoặc Malta , được ghi lại trên blockchain đại diện cho các khoản đầu tư vào tài sản truyền thống như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ và ủy thác đầu tư bất động sản.

End of content

Không có tin nào tiếp theo