Tìm kiếm: nguồn-lực-tài-chính-công

Dẫu hệ thống pháp luật của chúng ta đã được củng cố sửa đổi để tránh thất thoát, song cũng có một số nơi sử dụng chưa hiệu quả nguồn vốn ODA. Trao đổi với ĐĐK, ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng: Gốc rễ chính là vấn đề quy hoạch và vay làm gì? đầu tư vào đâu?

End of content

Không có tin nào tiếp theo