Tìm kiếm: thông-tư-02

DNVN - Điểm mới Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi một số quy định về công chức, viên chức bao gồm nội dung về tuyển dụng và nâng ngạch công chức; chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp; tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng; chế độ hợp đồng lao động.
DNVN - Sáng 01/4, Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra các Bộ, cơ quan về các quy định đang gây khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Đại diện các bộ, cơ quan và các hiệp hội doanh nghiệp đã đạt được sự nhất trí về hướng giải quyết nhiều vấn đề đang gây khó khăn cho doanh nghiệp.

End of content

Không có tin nào tiếp theo