Chuyển đổi số

Thừa Thiên Huế: 100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày

DNVN – Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong 5 lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, sản xuất sản phẩm thủ công truyền thống và sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, công nghệ thông tin, để hỗ trợ triển khai chương trình “100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày”.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng: Thừa Thiên Huế sẽ là điểm đến của những sự kiện công nghệ tầm cỡ / Thừa thiên Huế: Ưu tiên chuyển đổi số trong y tế và giáo dục

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình “100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày”, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp cận và triển khai hiệu quả việc ứng dụng các công cụ hỗ trợ chuyển đổi số trong quá trình sản xuất kinh doanh.

tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ chuyển đổi số trong quản trị nội bộ, chuyển đổi số sản phẩm và dịch vụ, xúc tiến thương mại, bán sản phẩm... cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình.

Tham gia chương trình "100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày", doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được hỗ trợ chuyển đổi số trong quản trị nội bộ, sản phẩm và dịch vụ, xúc tiến thương mại, bán sản phẩm.

Kế hoạch sẽ lựa chọn các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã đã đăng ký bảo đảm đa dạng theo 5 lĩnh vực: Du lịch, nông nghiệp, sản xuất sản phẩm thủ công truyền thống và sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, công nghệ thông tin, để thực hiện chương trình “100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày”.

Xây dựng chương trình và kế hoạch thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển đổi số năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 trên cơ sở năng lực, điều kiện của từng doanh nghiệp để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Để triển khai kế hoạch, ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện khảo sát các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về nhu cầu chuyển đổi số, kết hợp truyền thông sâu rộng về chương trình.

Phân tích, đánh giá về thực trạng và nhu cầu của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong chuyển đổi số; xây dựng bảng tiêu chí lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã phù hợp tham gia chương trình; lập danh sách 100 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình “100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày”.

 

Cùng đó, tỉnh còn triển khai tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong các doanh nghiệp, hợp tác xã; đánh giá năng lực chuyển đổi số cho các nhóm doanh nghiệp, hợp tác xã; phối hợp với các đối tác đề xuất các giải pháp và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số.

Về chính sách hỗ trợ, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ chuyển đổi số trong quản trị nội bộ, chuyển đổi số sản phẩm và dịch vụ, xúc tiến thương mại, bán sản phẩm... cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình.

Viên Hữu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm