Hỗ trợ doanh nghiệp

Lâm Đồng đặt mục tiêu có 250 sản phẩm OCOP vào năm 2025

DNVN – Theo kế hoạch, đến năm 2025 tỉnh Lâm Đồng có ít nhất 250 sản phẩm OCOP, trong đó có 20 sản phẩm cấp Quốc gia. Các sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên sẽ được hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử. Mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 điểm giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm OCOP.

Lâm Đồng: Đối tác Nhật Bản đánh giá cao sản phẩm đặc trưng huyện Lạc Dương / Lâm Đồng: Doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng vào cơ hội hợp tác giữa huyện Lạc Dương và Yachiyo Nhật Bản

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn.

Đối tác Nhật Bản đánh giá cao chất lượng các sản phẩm OCOP huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Đối tác Nhật Bản đánh giá cao chất lượng các sản phẩm OCOP huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Đồng thời, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu có ít nhất 250 sản phẩm OCOP (230 sản phẩm cấp tỉnh, 20 sản phẩm cấp Quốc gia). Củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn.

Phấn đấu có 30% chủ thể OCOP là HTX, 50% chủ thể là doanh nghiệp nhỏ và vừa. 30% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định; trong đó ưu tiên các sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng.

Có 30% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. Tỷ lệ lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp làm việc tại các chủ thể OCOP đạt tối thiểu 20%. Phấn đấu 40% chủ thể OCOP là nữ; 10% chủ thể OCOP là người dân tộc thiểu số điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2025, mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 điểm giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm OCOP. (Trong ảnh: Đoàn công tác Nhật Bản tham quan Trung tâm Giới thiệu sản phẩm OCOP huyện Lạc Dương)

Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2025, mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 điểm giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm OCOP. (Trong ảnh: Đoàn công tác Nhật Bản tham quan Trung tâm Giới thiệu sản phẩm OCOP huyện Lạc Dương)

Hỗ trợ 100% sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên được đưa lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) postmart.vn, voso.vn và trang TMĐT nông sản tỉnh Lâm Đồng (www.nongsandalatlamdong.vn). Phấn đấu mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 điểm giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm OCOP.

Tính đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã công nhận 200 sản phẩm OCOP, của 116 chủ thể. Trong đó: 9 sản phẩm 5 sao (2 sản phẩm đã có quyết định công nhận, 7 sản phẩm đã trình Trung ương xem xét quyết định); 94 sản phẩm 4 sao; 74 sản phẩm 3 sao. Có 3 sản phẩm nâng cấp từ 4 sao lên 5 sao; 5 sản phẩm nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao.

 


Viên Hữu
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm