Hỗ trợ doanh nghiệp

Đà Nẵng: Đề xuất tăng diện tích Khu Công nghệ cao lên quy mô 1.844ha

DNVN - UBND TP Đà Nẵng dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng (thuộc phân khu Công nghệ cao) lên quy mô 1.844ha để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

'Ngọn hải đăng' hay khách sạn trá hình ? / Đà Nẵng: 6 ca dương tính cộng đồng ở xã Hòa Sơn liên quan chuỗi cảng cá Thọ Quang

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh vừa ký Quyết định số 2875/QĐ-UBND (ngày 28/8) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL Khu Công nghệ cao (CNC) và các Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng sau khi BQL Khu CNC và các KCN Đà Nẵng được giao tiếp nhận quản lý Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Đà Nẵng theo Quyết định 892/QĐ-TTg ngày 8/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

BQL Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng

BQL Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng.

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, BQL Khu CNC và các KCN Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc UBND TP Đà Nẵng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu CNC, Khu CNTT tập trung Đà Nẵng và các KCN trên địa bàn TP; quản lý và tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu CNC, Khu CNTT tập trung và các KCN trên địa bàn TP theo quy định pháp luật.

Cùng ngày 28/8, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam có Công văn 5561/UBD-SXD giao BQL Khu CNC và các KCN Đà Nẵng căn cứ quy định pháp luật có liên quan, pháp lý đất đai giai đoạn 2 Khu CNTT tập trung và nhu cầu phát triển Khu CNTT tập trung để nghiên cứu tham mưu các thủ tục liên quan đến thành lập Khu CNTT Đà Nẵng đối với phần mở rộng, đưa tổng diện tích lên 242,5ha. Trước đó, Quyết định 27/QĐ-TTg ngày 6/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ chỉ thành lập Khu CNTT Đà Nẵng – giai đoạn 1, diện tích 131,5 ha, không bao gồm phần mở rộng là 111ha.

Đáng chú ý, trong các phân khu phát triển TP Đà Nẵng theo Quyết định 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì phân khu Công nghệ cao có tổng diện tích là 5.585ha.

Tại Công văn 5561/UBD-SXD ngày 28/8, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng phối hợp với BQL Khu CNC và các KCN Đà Nẵng cùng các đơn vị có liên quan dự thảo văn bản để UBND TP Đà Nẵng xem xét trước ngày 10/9/2021, ký trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu CNC Đà Nẵng (thuộc phân khu Công nghệ cao) với quy mô 1.844ha.

Hiện diện tích của Khu CNC Đà Nẵng là 1.128,40ha (thuộc huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) theo Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 28/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Với việc trình Thủ tướng cho phép điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung lên 1.844ha thì tổng diện tích Khu CNC Đà Nẵng sẽ tăng thêm 715ha.

Đồng thời tại Công văn 5561/UBD-SXD ngày 28/8, UBND TP Đà Nẵng thống nhất tách hồ sơ, chi phí quy hoạch phân khu xây dựng Khu CNC Đà Nẵng (1.844ha) ra khỏi quy hoạch phân khu Công nghệ cao (5.585ha) để phê duyệt sau khi Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu CNC Đà Nẵng.

Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm