Chiến sự Syria

Đại sứ Hàn Quốc: Thượng đỉnh Mỹ - Triều nâng cao vị thế của Việt Nam

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon nhận định Việt Nam đã nâng cao vị thế và vai trò trung tâm của mình, đồng thời có cơ hội quảng bá hình ảnh với bạn bè quốc tế khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào cuối tháng này.