Cooperation – Connection and Enterprise Development Forum

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần?

Công ty tôi thuộc loại hình công ty cổ phàn. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật. Xin hỏi, công ty tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì để tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật?

DNVN - On December 18, 2019, Vietnam Association of Small and Medium Enterprises (VINASME) will organize the 12th Northern Region Cooperation - Connection and Enterprise Development Forum in Viet Tri, Phu Tho province. The theme of this forum is "Promoting the implementation of the SME Law in order to break through and develop".