Tìm kiếm: Võ-Văn-Tuấn

Ngày 3.4, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo T.Ư và Thành ủy TPHCM phối hợp tổ chức hội thảo “Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất tổ quốc và khát vọng hòa bình”. 115 bản tham luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đi sâu vào luận giải về Đại thắng mùa xuân 1975, làm sáng rõ thêm tầm vóc lịch sử, đúc kết bài học kinh nghiệm, gợi mở những vấn đề mới vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

End of content

Không có tin nào tiếp theo