Tìm kiếm: haiquan

Hàng loạt chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã phát huy tác dụng, sản xuất kinh doanh của nhiều DN đã ổn định và tăng trưởng. Tuy nhiên, DN cũng hy vọng rằng những chính sách đó sẽ ngày càng sát thực tế, kịp thời hỗ trợ cho DN hơn.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có gần 100 doanh nghiệp ngừng hoạt động, trong đó có 38 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc bị giải thể, 14 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, 47 doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở đăng ký.
Trong quý II-2013, giá cao su nguyên liệu đầu vào tiếp tục giảm 11% so với quý I và thấp hơn 18% so với cùng kỳ năm 2012 đã giúp lợi nhuận của các DN săm lốp đạt kết quả khả quan. Theo đó, cả ba DN săm lốp niêm yết trên sàn chứng khoán đều có mức lợi nhuận tăng trưởng khá cao.

End of content

Không có tin nào tiếp theo