DNVN - Tại Internet Day 2022 do Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) và Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức ngày 7/12 tại Hà Nội, đại diện Huawei nhận định 5G là trụ cột của chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
DNVN - Tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo Win-Win của Huawei đang diễn ra tại Trung Quốc, Chủ tịch Nhóm kinh doanh các giải pháp viễn thông của Huawei Ryan Ding khuyến nghị các nhà mạng đẩy mạnh ưu tiên sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời đề xuất giải pháp 3 lớp: các trạm phát sóng xanh, mạng viễn thông xanh và vận hành xanh.
DNVN - Tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo Win-Win của Huawei đang diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Giám đốc điều hành HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Cơ sở hạ tầng ICT của Huawei David Wang đã đề cập tới bước phát triển tiếp theo của công nghệ 5G mà công ty gọi là 5.5G với 6 tính năng nổi bật.