Hỗ trợ doanh nghiệp

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong năm 2020

DNVN – Năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu sẽ hỗ trợ phát triển ít nhất 08 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển ít nhất 4 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ít nhất 01 doanh nghiệp gọi được vốn đầu tư.

Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: Quyết tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, bứt phá / Lâm Đồng: Khởi động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngay những ngày đầu năm mới 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Sản phẩm của các đơn vị, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia trưng bày, giới thiệu tại chương trình “Demo Day - Ngày hội kết nối đầu tư năm 2019”

Sản phẩm của các đơn vị, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia trưng bày, giới thiệu tại chương trình “Demo Day - Ngày hội kết nối đầu tư năm 2019”

Kế hoạch này cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, tư vấn để khởi nghiệp thành công.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ phát triển ít nhất 08 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển ít nhất 4 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ít nhất 01 doanh nghiệp gọi được vốn đầu tư.

Đối tượng được hỗ trợ sẽ là cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả thiết thực cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ. Tuy nhiên phải đáp ứng được một số tiêu chí, như: Có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; Người đứng đầu và tổ chức đó phải có kinh nghiệm và có hiệu quả trong hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

Để hoàn thành được mục tiêu của kế hoạch đặt ra, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao cho các cơ quan ban ngành có liên quan, ngay từ đầu năm phải bắt tay triển khai ngay nhiều nhiệm vụ trọng tâm để Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, về công tác thông tin, tuyên truyền khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Cần hoàn thiện, vận hành và duy trì Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh...

Trong năm 2020, cần tổ chức các sự kiện kết nối cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, như: Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; Tham gia Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng, Quốc gia năm 2020; Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tổ chức chương trình sự kiện giao lưu, kết nối giữa doanh nghiệp đang phát triển và thanh niên khởi nghiệp…

Nhiệm vụ cũng hết sức quan trọng, đó là, phải xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cụ thể: Thành lập Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; Hình thành các vườn ươm, câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bên cạnh đó cũng cần phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp; Xây dựng, kết nối mạng lưới nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

“Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, chủ động, phối hợp để tổ chức triển khai thực hiệnnhiệm vụ đảm bảo yêu cầu. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Sở khoa học và Công nghệ tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp”, Kế hoạch do Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ký ban hành, nhấn mạnh.

VIÊN HỮU
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm