Tìm kiếm: JICA-Việt-Nam

Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1993, vốn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) đã góp phần xây dựng và phát triển một số ngành nghề, lĩnh vực trọng yếu của đất nước. Đây được coi là một nguồn ngoại lực quan trọng, giúp thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội cũng như xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam.
DNVN – Việc thành lập và quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới LangBiang phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững; nhận được sự đồng thuận của người dân địa phương và bước đầu nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức quốc tế vì mục tiêu phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
Những trải nghiệm về xuất khẩu nông sản tại thị trường Nhật cũng như sự hỗ trợ của nước này để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp đang giúp cho nông sản Việt có những bài học để tăng sức cạnh tranh, nâng cao giá trị xuất khẩu trong thời gian tới.

End of content

Không có tin nào tiếp theo