Tìm kiếm: Trốn-nộp

Việc doanh nghiệp đóng bảo hiểm mức 21,5% là cho nhiều nguồn quỹ khác nhau, nên việc giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp từ 1/6/2017 không ảnh hưởng đến tỷ lệ đóng BHXH tự nguyện của người tham gia, do đó người tham gia BHXH tự nguyện vẫn phải đóng tỷ lệ là 22%.
Từ ngày 1.11.2014, Thông tư 133/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện” sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, Thông tư 133 sẽ miễn, giảm phí cho các loại xe kinh doanh vận tải, nhưng lại tăng phí phải nộp với người sử dụng xe máy (môtô), chưa kể cách tổ chức thực hiện và chế tài thi hành gây không ít bức xúc cho người phải nộp phí.
Từ ngày 1.11.2014, Thông tư 133/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện” sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, Thông tư 133 sẽ miễn, giảm phí cho các loại xe kinh doanh vận tải, nhưng lại tăng phí phải nộp với người sử dụng xe máy (môtô), chưa kể cách tổ chức thực hiện và chế tài thi hành gây không ít bức xúc cho người phải nộp phí.
Các cơ quan chức năng đang làm rõ nghi vấn chuyển giá của hơn 20 Doanh nghiệp FDI, với hệ thống luật pháp tương đối đầy đủ của Việt Nam, việc các cơ quan Việt nam để các doanh nghiệp FDI "qua mặt" trong việc chuyển giá phải chăng chỉ còn do trình độ hay đạo đức của cán bộ các cơ quan chức năng?
Các cơ quan chức năng đang làm rõ nghi vấn chuyển giá của hơn 20 Doanh nghiệp FDI, với hệ thống luật pháp tương đối đầy đủ của Việt Nam, việc các cơ quan Việt nam để các doanh nghiệp FDI "qua mặt" trong việc chuyển giá phải chăng chỉ còn do trình độ hay đạo đức của cán bộ các cơ quan chức năng?

End of content

Không có tin nào tiếp theo