Tìm kiếm: hiệp-định-TPP

(DNVN)- Ngày 14/1, Hiệp định CPTPP có hiệu lực ở Việt Nam. Tuy nhiên, khi Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP, Hiệp định CPTPP vẫn giữ nguyên nội dung của Hiệp định TPP, nhưng cho phép các nước thành viên tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ để đảm bảo sự cân bằng về quyền lợi và nghĩa vụ.

End of content

Không có tin nào tiếp theo