Tìm kiếm: nem-chua-thanh-hóa

Hưởng ứng cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Hội chợ Xuân Giảng Võ 2015 sẽ được tổ chức từ ngày 6 – 16/02/2015 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ Hà Nội. Năm nay, hội chợ thu hút hơn 500 doanh nghiệp trên cả nước tham gia với nhiều sản phẩm mới
Hưởng ứng cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Hội chợ Xuân Giảng Võ 2015 sẽ được tổ chức từ ngày 6 – 16/02/2015 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ Hà Nội. Năm nay, hội chợ thu hút hơn 500 doanh nghiệp trên cả nước tham gia với nhiều sản phẩm mới

End of content

Không có tin nào tiếp theo