Tìm kiếm: SCG

DNVN - Người tiêu dùng ngày nay có xu hướng ủng hộ doanh nghiệp "xanh", bảo vệ môi trường. Để thúc đẩy và nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn, khung chính sách và hành lang pháp lý cần được triển khai song song với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Cùng đó, sự hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp là nền tảng để xây dựng hệ sinh thái...
DNVN - Cổ phiếu SCG của Công ty cổ phần Xây dựng SCG niêm yết trên sàn Upcom đã có mức tăng trưởng ngoạn mục chỉ sau hơn một tháng niêm yết. Lên sàn với mức giá 20.600 đồng/cổ phiếu, chỉ trong vòng 1 tháng, giá cổ phiếu SCG đã tăng lên mức 81.000 đồng/cổ phiếu, gấp 4 lần.

End of content

Không có tin nào tiếp theo